KADAR ANSURAN

Selain pembelian secara TUNAI, anda juga boleh membeli secara ANSURAN dengan Deposit dan Kadar Ansuran mengikut jadual yang tertera di bawah;


PRODUK

DEPOSIT

BAKI ANSURAN

RM100 ke bawahSEPARUH harga produk

5 BULAN

RM100~RM200

RM50

10 BULAN

RM200~RM500

RM100

10 BULAN

RM500 ke atas

RM200

10 BULAN

LAPTOP

TUNAI

Tiada Ansuran

SPONSORED BY